Choď na obsah Choď na menu
 


Voľby v našom zbore

Keďže nikto neposlal žiadne námietky k voľbám uskutočneným 19.2.2012 (15 aklamačných dní)  v Tisovskom cirkevnom zbore výsledky sú platné.

Mená a funkcie zvolených kandidátov, ktorí dňa 18.3.2012 prevezmú na šesť rokov do svojich rúk zodpovednosť za život v CZ Tisovec. (bez titulov a určenia poradia získaných hlasov)

Juraj Maťko - dozorca CZ

Ivan Dianiška - kurátor CZ

Blahoslava Štulajterová - zástupca dozorcu

Ján Miškove - zástupca kurátora

Presbyterstvo:

Ivan Dianiška, Ján Miškove, Blahoslava Štulajterová, Beáta Hudecová, Miroslav Ivan, Ondrej Magyar, Ivan Maťko, Miroslav Maďar, Jozef Szczyrba

Riadne zvolení náhradníci do presbyterstva (nad 50 % hlasov):

Jana Čipková a Marta Bálintová

Jaroslava Szczyrbová - ekonómka CZ

Beáta Hudecová - pokladníčka a matrikárka CZ

Elena Demianová a Rozália Dianišková - kostolníčky CZ

Členovia VMV:

Juraj Maťko, Marián Krivuš, Jana Bosáková, Erika Guzmová, Lýdia Magyarová, Martin Moncoľ

Členovia HV:

Ivan Dianiška, Miroslav Maďar, Grigorij Šamin, Ján Miškove

Členovia RK:

Elena Demianová, Blahoslava Štulajterová, Jarmila Hoosová

Vedením kancelárie farského úradu (registartúra) poverená:

Blahoslava Štulajterová a Jaroslava Szczyrbová

 

Verím, že ich práca pre Kristovu cirkev bude taká "živá" ako bola aj predchádzajúcich funkcionárov CZ v Tisovci. Tým "starým" úprimne ďakujem a "novým či staronovým" prajem mnoho Božieho požehnania.