Choď na obsah Choď na menu
 


Vianočný program besiedky a dorastu

V 4-tú adventnú nedeľu sa už tradične konalo vystúpenie detí z detskej besiedky a dorastencov v rámci hlavných služieb Božích. Služby Božie boli obohatené spevom mládežníckych piesní v hudobnom doprovode Lydky Magyarovej, so spevom pomáhal jej manžel Ondrej Magyar. Prečítaním epištoly poslúžila Lea Tomová, evanjelium prečítala Emma Karasová.

Po kázni slova Božieho vystúpili deti z detskej besiedky. Besiedka sa v našom cirkevnom zbore člení na mladšiu – pre škôlkarov a staršiu. Mladší besiedkári v rámci vianočnej slávnosti prinášali k jasličkám novonarodeného dieťatka dary s odôvodnením výberu svojho daru. Medzi darmi bol napríklad zvonček, perníček, mandarínka ale aj bábika.

Starší besiedkári spoločne s dorastencami vystúpili s pásmom o adventných sviečkach. Za nimi svietila jedna sviečka – najväčšia. Tá predstavovala Pána Ježiša – to pravé svetlo sveta. V scénke postupne prichádzali postavy zobrazujúce ľudské vlastnosti. Boli to bohatý mládenec (otvorenosť), nerozumná panna (bdelosť), muž, ktorý staval dom na piesku (trpezlivosť) a učeník Peter, ktorý nemal vieru pri chôdzi po mori (smelosť). Po svojom výstupe každý z nich sfúkol svoju sviečku. Ostala horieť len najväčšia sviečka. Pán Ježiš ako zdroj večného svetla zapáli každé srdce, ktoré k nemu príde v pokání. Postupne prichádzali štyri osoby, ktoré dovolili, aby v ich srdciach prebývalo Svetlo sveta a z plameňa veľkej sviečky zapálili všetky štyri malé sviečky. Boli to Zacheus, Simeon, trpezlivá žena, ktorá našla stratený peniaz a napokon Peter – tentoraz už ako smelý apoštol. Program s deťmi nacvičili Lydka Magyarová a Tatiana Brndiarová.

Po službách Božích sa deti so svojimi rodinami presunuli do priestorov Pomocnice, kde bol pre nich pripravený chutný obed, za ktorý patrí poďakovanie sestre Karasovej. Mamičky ako aj tety zo zboru napiekli koláčiky. S organizáciou posedenia pomáhal brat dozorca Juraj Maťko ako aj jeho manželka Aďka. Po obede nasledovala balíčková párty. Každé dieťa prinieslo balíček. Balíčky sa očíslovali a potom si každý ťahal číslo svojho nového darčeka. Na záver sa deti zahrali zopár hier. Poďakovanie patrí všetkých vám, ktorí ste akoukoľvek formou prispeli k tomuto milému a požehnanému dňu v našom cirkevnom zbore.

Erika Guzmová

 

Náhľad fotografií zo zložky Vianočný program besiedky a dorastu