Choď na obsah Choď na menu
 


Príhovor novým pracovníkom v zbore po voľbách 2012

27. 3. 2012

Drahý brat dozorca, presbyteri, funkcionári, členovia výborov,

 

       V prvom rade sa chcem poďakovať. Poďakovať sa Pánu Bohu, za to, že nám doprial mnoho priestoru na prácu na Jeho vinici tu v Tisovci, ale aj inde. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v minulom volebnom období rokov 2006-2012 zodpovedne zastávali svoju funkciu dozorcu, kurátora, presbytera, člena výboru či funkcionára. Ďakujem Vám za službu, ktorou ste na vinici Pánovej budovali duchovný dom viery. Kde sa nielen telesný chlieb jedol, ale miesilo a pieklo sa i cesto toho duchovného chleba. Ešte raz ďakujem za Vašu službu.

      Zároveň chcem ďakovať Pánu Bohu, že do nového volebného obdobia vybral cez ruky konventuálov, nových, či staronových vodcov nášho cirkevného zboru vo všetkých pozíciách. Ďakujem, za každého jedného, kto je postavený v službe Pánovi. Ďakujem Pánu Bohu za Vás, svojich spolupracovníkov.

      Prajem novému tímu ľudí, ktorí povedú tento zbor nasledujúcich šesť rokov, mnoho Božieho požehnania. Mnoho radosti z ich práce na tomto duchovnom poli. Mnoho zážitkov pri budovaní Božieho kráľovstva tu na zemi v našom mestečku – v našej cirkvi. A prajem im mnoho sily a odvahy prekonávať zlé, ktoré určite stretnú v tomto duchovnom boji za Kristovu vec lásky.

 

      Sestry a bratia – nech Pán Boh požehná naše ľudské konanie, na ktoré veríme, priviedol všetkých nás svojou vôľou.

 

      Boh s nami.                                                             

Amen.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.